Hedvigslund  Gävle - Ny Byggrätt  till salu !
I ett av Gävles mest attraktiva lägen , nära Villastan och Högskolan , finns  denna ca

4 000 kvadratmeter stora byggrätt   som  möjliggör  byggande av flerfamiljshus /stadsradhus.

Byggrätten  ägs av ett mindre aktiebolag  under namnändring  till Hedvigslundsfastigheter AB. Försäljningen av byggrätten  sker  som bolagsöverlåtelse.

 

Objektet omfattar ca  3 000 kvm  tomt  med  adress  Hedvigslund. Tidigare fanns på  tomten  verksamheter  som drevs av företagen Gävle Blomsterodling, Hedvigs Trädgård och Annas Café.

Presentation:  Se pdf här